sz-ri.com

sz-ri.com

Natječaj za vizualni identitet volonterske mreže Sveučilišta u Rijeci – poziv studentima
Studentski zbor

Natječaj za vizualni identitet volonterske mreže Sveučilišta u Rijeci – poziv studentima

Natječaj za vizualni identitet Volonterske mreže Sveučilišta u Rijeci

– poziv studentima –

Sveučilište u Rijeci poziva sve zainteresirane studente da sudjeluju u natječaju za vizualni identitet Volonterske mreže Sveučilišta u Rijeci.

Volonterske aktivnosti studenata Sveučilišta mnogobrojne su i uvijek pružaju novu priliku za razvoj vještina, upoznavanje novih ljudi i obogaćivanje iskustva tijekom studija. Cilj Volonterske mreže je volonterske prilike učiniti čim dostupnijima studentima i promovirati volonterstvo kao priliku za profesionalni i osobni razvoj, kao i za razvoj zajednice.

Prijava na natječaj za vizualni identitet Volonterske mreže mora sadržavati:

  • prijedlog logotipa Volonterske mreže
  • prijedlog barem jednog promotivnog materijala Volonterske mreže
  • prijedlog facebook cover-a Volonterske mreže za 2019.
  • kratku biografiju autorice/ra, s obaveznim informacijama o godini i smjeru studija

Svi materijali se šalju kao privitak u jednom .pdf-u na e-mail adresu: [email protected] s predmetom maila upisanim na sljedeći način:

vizualni identitet Volonterske mreže UNIRI / ime studentice/ta

Rok za prijave je 10. 11. 2018.

Rezultati natječaja bit će objavljeni do 10. 12. 2018.

Za ocjenu prijava na natječaj odabrano je Povjerenstvo u sljedećem sastavu:

  1. izv. prof. dr. sc. Bojana Ćulum, Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet u Rijeci
  2. Korina Hunjak, asistentica na APURI i suradnica na publikacijama “Neobični životi jednog broda”
  3. Sandra Nuždić, prof., voditeljica Ureda za studente s invaliditetom, Sveučilišni savjetovališni centar
  4. Dorotea Neuberg, studentica, predstavnica Udruge studenata biotehnologije Sveučilišta u Rijeci
  5. Florijan Lacković, student, predstavnik Inicijative kulturalnih studija

Odluka o raspisivanju natječaj ovdje.