sz-ri.com

sz-ri.com

Godina: 2020.

Studentski zbor

Raspisan natječaj studentskog zbor Sveučilišta u Rijeci

16. siječnja 2019. raspisan je natječaj Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci za financiranje studentskih programa u 2019. godini. Rok Rok za prijavu je petak 15. veljače 2019. godine u 23:59:59. sati. Prijave se predaju posredstvom online aplikacije kojoj se može…

Izbori

Dopunski studentski izbori

Dopunski studentski izbori za izbor studentskih predstavnika u studentski zbor sveučilišta u rijeci I studentske zborove sastavnica sveučilišta u rijeci – 2019 Dopunski studentski izbori bit će održani 19. Prosinca 2019. Godine od 08:00 sati do 20:00 sati. Pravilnik o…