sz-ri.com

sz-ri.com

Izbori

Dopunski studentski izbori

Dopunski studentski izbori za izbor studentskih predstavnika u studentski zbor sveučilišta u rijeci I studentske zborove sastavnica sveučilišta u rijeci – 2019

Dopunski studentski izbori bit će održani 19. Prosinca 2019. Godine od 08:00 sati do 20:00 sati.

Pravilnik o izborima preuzmite ovdje.

Odluka Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci o prijedlogu raspisivanja izbora i imenovanja članova povjerenstava i njihovih zamjenika, ovdje.

Odluka Rektorice o raspisivanju izbora i održavanju glasovanja, ovdje.

Obrasci:

 • Obrazac 1 – prijava promatrača
 • Obrazac 2 – kandidacijski
 • Obrazac 3 – zapisnik razina sastavnice
 • Obrazac 4 – zapisnik sveučilišna razina

NAPUTCI:

 • Naputak o postupku kandidiranja uz obvezne obrasce za kandidaturu
 • Naputak o sudjelovanju promatrača
 • Naputak o radu izbornih povjerenstava i biračkih odbora

Kontakt:

Dostava dokumentacije primarno se obavlja poštom na adresu sjedišta Sveučilišta odnosno sastavnica, uz naznaku naziva povjerenstva.

KANDIDATURE SE PREDAJU DO ZAKLJUČNO (SRIJEDE) 4. PROSINCA 2019. GODINE

Kontakti općenito: [email protected]

Tijela izbornog postupka:

 • Izborno povjerenstvo Sveučilišta
  • članovi i zamjenici:
   • Bobana Samardžija, članica
    • Martina Furlić, zamjenica
   • Helena Drmić, članica
    • Ivana Blašković, zamjenica
   • Dora Nikolla, članica
    • Monika Magdić, zamjenica
   • izv. prof. dr. sc. Marta Žuvić, članica
    • prof. dr. sc. Senka Maćešić, zamjenica
   • dr. sc. Josip Čičak, članica
    • Nina Grgurić Čop, mag. oec., asistentica, zamjenica
  • kontakt: [email protected]
 • Povjerenstvo za prigovore
  • članovi i zamjenici:
   • Matej Beriša, član
    • Ida Otmačić, zamjenica
   • Suzana Lazić, članica
    • Bruno Raguž, zamjenik
   • prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević, članica
    • doc. dr. sc. Vanja Smokvina, zamjenik
   • Nadja Čekolj, mag. paed. et soc., asistentica, član
    • prof. dr. sc. Greta Krešić, zamjenica
   • doc. dr. sc. Ana Marija Sikirić, članica
    • doc. dr. sc. Saša Čegar, zamjenica
  • kontakt: [email protected]

ZAPISNICI

 • Zapisnik Konstituirajuće sjednice Izbornog povjerenstva Sveučilišta, ovdje.

LISTA KANDIDATA – SZSUR:

 • Listu kandidata možete preuzeti ovdje.

Kandidatu po izbornim jedinicama su:

 • IV. izborna jedinica – Biomedicinsko, prirodno i interdisciplinarno biotehnološko područje:

– kandidat za člana – Mario Milotić, Medicinski fakultet, Integrirani predidiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina, 6. studijska godina
– kandidat za zamjenika – Karlo Kovač, Medicinski fakultet, Integrirani predidiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina, 3. studijska godina

 • VII. izborna jedinica – Stručni studiji i specijalistički diplomski stručni studiji

– kandidat za člana – Alen Poljaković, Fakultet zdravstvenih studija, Stručni studij Radiološka tehnologija, 1. studijska godina

– kandidat za zamjenika – Jan Rošić Novak, Fakultet zdravstvenih studija, Stručni studij Radiološka tehnologija, 1. studijska godina

LISTA KANDIDATA – ZBOROVI SASTAVNICA:

 • SZ FFRI
 • SZ UFRI
 • SZ PFRI
 • SZ GFRI
 • SZ OIRI
 • SZ FMTU
 • SZ FZSRI
 • SZ PRAVRI

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Sukladno članku 14. Pravilnika svaka je osoba ovlaštena izjaviti prigovor Povjerenstvu za prigovore elektroničkim putem na email adresu [email protected] u roku od jednog radnog dana od dana objave liste kandidata.

Odluka Izbornog povjerenstva SveučilIšta o imenovanju biračkih odbora, ovdje.

KONAČNE LISTE:

 • Konačna lista kandidata – sveučilišne izborne jedinice, ovdje.
 • Konačna lista FMTU.

Sve liste su konačne s obzirom da nije izjavljen niti jedan prigovor, odnosno izjavljen je jedan nepravovremeni i nepotpun prigovor koji je odlukom Povjerenstva za prigovore odbačen.

Rezultati glasovanja:

 • Sveučilišna razina-odluka – tablični prikaz
 • FMTU
 • FFRI
 • UFRI
 • PFRI
 • FZSRI
 • GRADRI
 • SZOI