Razumijevajući studentsku znanstveno-istraživačku djelatnost kao iznimno važan segment edukacije, a znanost jednom od temeljnih djelatnosti akademske zajednice, Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci ustanovio je Ured za znanost. Aktivnosti Ureda za znanost usmjerene su prvenstveno prema afirmaciji znanstveno-istraživačkog rada među studenatima riječkog Sveučilišta. Cilj Ureda je različitim inicijativama približiti znanstvene aktivnosti studentima, motivirati ih i uključiti u znanstvene projekte, pružiti relevantne informacije, odnosno biti „servis“ svim studentima: od pripreme istraživanja do publikacije znanstvenog rada, sudjelovanja na kongresima, razvijanja međunarodne suradnje… Pritom se kontinuiranim aktivnostima stvara platforma kreativnog studiranja i motivacije mladih za generiranje produktivne akademske sredine.
Neki od projekata Ureda za znanost su: organizacija radionice „Planiranje, provedba i pisanje znanstvenog rada“, priprema i provedba studentskih kongresa, Scientific cafe-a, filmskih večeri, realizacija predavanja, gostovanja, izleta…

Voditelj Ureda za znanost Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci je Josip Aničić, a zamjenica voditelja je Pegi Pavletić.

P L A N   R A D A

 • Afirmacija znanstveno-istraživačkog rada s uključenjem značajnijeg broja studenata u znanstvene projekte (izrada Registra znanstvenih projekata);
 • Poticanje iniciranja i realizacije studentskih znanstvenih projekata;
 • Interdisciplinarno povezivanje studenata Sveučilišta u Rijeci na zajedničkim projektima (intrauniverzitetska suradnja);
 • Organizacija certificirane radionice „Planiranje, provedba i pisanje znanstvenog rada“;
 • Edukacija studenata o bazičnim istraživačkim vještinama;
 • Popularizacija znanosti realizacijom Scientific cafe-a i Filmskih večeri;
 • Organizacija predavanja, tribina i gostovanja uvaženih znanstvenika;
 • Organizacija znanstveno-stručnih izleta u akademske centre, znanstvene institute i muzeje, posjete uredništvima znanstvenih časopisa;
 • Organizacija i poticanje organizacije stručnih i znanstvenih studentskih kongresa, skupova i ljetnih škola;
 • Promocija Sveučilišta u Rijeci u domaćim i međunarodnim okvirima s poticanjem studentske participacije na kongresima, skupovima, radionicama, tečajevima, međunarodnim razmjenama i ostalim oblicima znanstvenog i stručnog usavršavanja;
 • Sudjelovanje u studentskim manifestacijama (poput: Student Day Festival, Tjedan mozga i sl.)
 • Okupljanje i suradnja sa studentskim znanstvenim sekcijama pojedinih sastavnica Sveučilišta (s pokretanjem sličnih sekcija na svim sastavnicama);
 • Suradnja s javnim i privatnim sektorom;
 • Realizacija foto-natječaja: „Znanost“;
 • Informiranje zainteresiranih članova akademske zajednice o aktivnostima Ureda za znanost.

Voditelj: Josip Aničić                          Zamjenica: Pegi Pavletić
(CV preuzmite ovdje)                         (CV preuzmite ovdje)
Mobitel: +385 (0)91 9202 600         Mobitel: +385 91 2266 551
E-mail: rh.ir1511137271inu.z1511137271s@tso1511137271nanz1511137271

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×