URED ZA ZNANOST

 

Razumijevajući studentsku znanstveno-istraživačku djelatnost kao iznimno važan segment edukacije, a znanost jednom od temeljnih djelatnosti akademske zajednice, Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci ustanovio je Ured za znanost. Aktivnosti Ureda za znanost usmjerene su prvenstveno prema afirmaciji znanstveno-istraživačkog rada među studenatima riječkog Sveučilišta. Cilj Ureda je različitim inicijativama približiti znanstvene aktivnosti studentima, motivirati ih i uključiti u znanstvene projekte, pružiti relevantne informacije, odnosno biti „servis“ svim studentima: od pripreme istraživanja do publikacije znanstvenog rada, sudjelovanja na kongresima, razvijanja međunarodne suradnje… Pritom se kontinuiranim aktivnostima stvara platforma kreativnog studiranja i motivacije mladih za generiranje produktivne akademske sredine.
Neki od projekata Ureda za znanost su: organizacija radionice „Planiranje, provedba i pisanje znanstvenog rada“, priprema i provedba studentskih kongresa, Scientific cafe-a, filmskih večeri, realizacija predavanja, gostovanja, izleta…

Voditelj Ureda za znanost Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci je Ivan Franin

P L A N   R A D A

 1. Afirmacija znanstveno-istraživačkog rada s uključenjem značajnijeg broja studenata u znanstvene projekte (izrada Registra znanstvenih projekata);
 2. Poticanje iniciranja i realizacije studentskih znanstvenih projekata;
 3. Interdisciplinarno povezivanje studenata Sveučilišta u Rijeci na zajedničkim projektima (intrauniverzitetska suradnja);
 4. Organizacija certificirane radionice „Planiranje, provedba i pisanje znanstvenog rada“;
 5. Edukacija studenata o bazičnim istraživačkim vještinama;
 6. Popularizacija znanosti realizacijom Scientific cafe-a i Filmskih večeri;
 7. Organizacija predavanja, tribina i gostovanja uvaženih znanstvenika;
 8. Organizacija znanstveno-stručnih izleta u akademske centre, znanstvene institute i muzeje, posjete uredništvima znanstvenih časopisa;
 9. Organizacija i poticanje organizacije stručnih i znanstvenih studentskih kongresa, skupova i ljetnih škola;
 10. Promocija Sveučilišta u Rijeci u domaćim i međunarodnim okvirima s poticanjem studentske participacije na kongresima, skupovima, radionicama, tečajevima, međunarodnim razmjenama i ostalim oblicima znanstvenog i stručnog usavršavanja;
 11. Sudjelovanje u studentskim manifestacijama (poput: Student Day Festival, Tjedan mozga i sl.)
 12. Okupljanje i suradnja sa studentskim znanstvenim sekcijama pojedinih sastavnica Sveučilišta (s pokretanjem sličnih sekcija na svim sastavnicama);
 13. Suradnja s javnim i privatnim sektorom;
 14. Realizacija foto-natječaja: „Znanost“;
 15. Informiranje zainteresiranih članova akademske zajednice o aktivnostima Ureda za znanost.

 

Plan rada Ureda za znanost Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci u 2018. godini

 1. SIZIF – fond za financiranje znanstveno-istraživačke djelatnosti studenata (tokom cijele godine)
 2. Suorganizacija projekata i manifestacija vezanih za popularizaciju znanosti (tokom cijele godine)
 3. Promocija aktivnosti Ureda za znanost i popularizacija znanosti (tokom cijele godine)
 4. Izrada Registra znanstvenih aktivnosti studenata Sveučilišta u Rijeci (tokom cijele godine)
 5. Suradnja sa studentskim znanstvenim sekcijama i udrugama svih sastavnica (tokom cijele godine)
 6. Pub Kviz Ureda za znanost (veljača)
 7. Znanstveni „Đir po starom gradu“ (veljača)
 8. Obilježavanje Međunarodnog dana žena u znanosti (veljača)
 9. Dvodnevna radionica „Osnove znanstvenog istraživanja“ (ožujak)
 10. Science café i filmske večeri (ožujak)
 11. Organizacija Tjedna mozga 2018. (ožujak)
 12. Organizacija Festivala znanosti 2018. (travanj)
 13. Posjeta Institutu Ruđer Bošković (travanj)
 14. Organizacija Znanstvenog kutka i sekcije u sklopu Student day festivala (svibanj)
 15. Obilježavanje UNESCO-vog svjetskog dana znanosti (studeni)

 

Voditelj: Ivan Franin

Članovi ureda: Frano Visković, Bobana Samardžija, Bruno Raguž, Andreas Ivanović, Josipa Kajić

E-mail: rh.ir1606263513inu.z1606263513s@tso1606263513nanz1606263513 ; rh.ir1606263513inu.z1606263513s@nin1606263513arf.n1606263513avi1606263513 ; moc.l1606263513iamg@1606263513navi.1606263513ninar1606263513f1606263513

Prati nas na: https://www.facebook.com/znanost.sz.uniri/

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×