Način ostvarivanja sredstava

 1. SZSuR se obvezuje da će Korisniku ispuniti obvezu izravnim plaćanjem po ponudi (rh.ir1485004728inu.z1485004728s@ejn1485004728acalp1485004728 ) ili refundaciju (rh.ir1485004728inu.z1485004728s@aji1485004728cadnu1485004728fer1485004728 ) na račun Korisnika u roku od 30 dana nakon podnošenja zahtjeva za refundaciju/plaćanjem sredstava iz proračuna SZSuR, ako ponuda/račun odgovara troškovniku prijavljenom na Natječaj.
 2. Korisnik je obvezan Zahtjev za refundaciju predati osobno ili preporučenom poštom uz uredno ispunjen obrazac za refundaciju te uz original priložene račune ako refundaciju zahtjeva fizička osoba. O učinjenom se obvezuje obavijestiti SZSuR slanjem emaila na rh.ir1485004728inu.z1485004728s@aji1485004728cadnu1485004728fer1485004728  s preslikom računa i zahtjeva.
 3. U slučaju opravdane nemogućnosti prilaganja original računa, korisniku se dopušta priložiti preslika računa uz predočenje original računa pri podnošenju zahtjeva.
 4. U slučaju prethodnoga stavka korisnik potpisom ovoga ugovora izjavljuje da neće koristiti isti račun na više mjesta za refundaciju.
 5. Ponuda, predračun ili račun za koji se traži plaćanje mora sadržavati podatke Sveučilišta u Rijeci – SZSUR i naziv projekta za koji se račun odnosi.
 6. Korisnik preuzima sve porezne obveze nastale iz prijenosa ili uporabu
Izvještavanje o ostvarenju djelatnosti i korištenju sredstava
 1. Korisnik se obvezuje da će pravodobno podnijeti SZSuR-u potpuno i cjelovito završno i financijsko izvješće o obavljenom programu.
 2. Korisnik se obvezuje da će obavijestiti SZSuR o promjenama termina, odnosno održavanja planiranih aktivnosti u sklopu programa emailom na rh.ir1485004728inu.z1485004728s@itk1485004728ejorp1485004728 najkasnije deset (10) radnih dana prije novoga termina održavanja programa osim u slučaju više sile.
 3. Detaljno završno i financijsko izvješće o obavljenoj djelatnosti mora biti podneseno najkasnije šezdeset (60) dana od dana završetka programa, a iznimno do 15. siječnja naredne godine u slučaju izvođenja programa u prosincu tekuće godine.
 4. Korisnik se obvezuje dopustiti Povjerenstvu za praćenje provedbe programa SZSuR-a, praćenje provedbe programa u vrijeme i mjestu izvođenja programa.
 5. Korisnik se obvezuje omogućiti Povjerenstvu za praćenje provedbe programa SZSuR-a istovjetne uvjete za sudjelovanje u programu kao i ostalim korisnicima programa.
 6. U slučaju potrebe za drukčijim korištenjem (prenamjena) prikazanih sredstava u financijskom planu i programu prijavljenom na Natječaju, korisnik se obvezuje obavijestiti SZSuR i zatražiti odobrenje o prenamjeni najkasnije deset (10) radnih dana prije dana održavanja programa, odnosno predaje zahtjeva za refundacijom/plaćanjem sredstava iz proračuna SZSuR. Prenamjena se može odnositi samo na stavke u financijskom planu koje su već financirane odlukom Povjerenstva SZSuR-a.
 1. SZSuR se obvezuje sve obrasce kao i logotip SZSuR-a propisane ovim ugovorom učiniti dostupnim za preuzimanje korisnicima na svojim službenim web stranicama ili drukčije.
 2. Svi zahtjevi šalju se s uredno ispunjenim obrascem (zahtjev za izravno plaćanje predračuna/refundaciju, prenamjenu, promjenu odražavanja planiranih aktivnosti, financijsko izvješće i dr.) uz naknadnu dostavu zahtjeva osobno u pisarnicu Retkorata ili putem preporučene pošte. Zahtjevi moraju biti podneseni emailom i pismenim putem (osobno ili preporučenom poštom), a ako ne budu podneseni na oba opisana načina, neće se uzeti u razmatranje. Navedeno je potrebno učiniti u roku tri (3) radna dana od slanja emaila.
 3. Obrasci su dio ugovora, a upotreba je propisana na samom obrascu.
 4. Svi rokovi u ovom ugovoru su prekluzivni (propuštanje radnje vezane za rok dovodi do gubitka prava na naknadno poduzimanje te procesne radnje), čijim se istekom stječu uvjeti za primjenu članka 6. ovoga ugovora.

OBRASCI VEZANI ZA NATJČAJ SZSuR-a u 2016. godini!

I. Detaljno završno izvješće:

1. narativni dio OBRACAZ – Z
2. financijski dio OBRAZAC – F2

(Detaljno završno izvješće pored klasičnom poštom potrebno je poslati i na rh.ir1485004728inu.z1485004728s@jat1485004728sejvz1485004728i.ins1485004728rvaz1485004728 te koristeći opciju cc i na rh.ir1485004728inu.z1485004728s@itk1485004728ejorp1485004728 )

II. Plaćanje/refundacija odobrenih sredstava:

1. ZAHTJEV ZA PLAĆANJE  – Z 1

(Pored dostave klasičnom poštom potebno je poslati dokumentaciju na email rh.ir1485004728inu.z1485004728s@ejn1485004728acalp1485004728 te koristeći opciju cc i na rh.ir1485004728inu.z1485004728s@itk1485004728ejorp1485004728 )
2. ZAHTJEV ZA REFUNDACIJU – Z 2
3. ZAHTJEV ZA DJELOMIČNE REFUNDACIJE – Z 3

NAPOMENA!

POTREBNO JE PRILOŽITI PRESLIKU ORIGINALNOG RAČUNA ZA KOJI SE TRAŽI REFUNDACIJA PRAVNOJ OSOBI, A ORIGINAL RAČUN AKO REFUNDACIJU TRAŽI FIZIČKA OSOBA ZA FIZIČKU OSOBU TE U TOM SLUČAJU RAČUN MORA SADRŽAVATI PODATKE SVEUČILIŠTA, U OBA SLUČAJA ZAHTEJVU MORA BITI PRILOŽENA POTVRDA O PLAĆANJU RAČUNA (NPR. IZVADAK PROMETA PO BANKOVNOM RAČUNU ILI POTVRDA BANKE O PLAĆENOM RAČUNU).

(Pored dostave klasičnom poštom potebno je poslati dokumentaciju na email rh.ir1485004728inu.z1485004728s@aji1485004728cadnu1485004728fer1485004728 te koristeći opciju cc i na rh.ir1485004728inu.z1485004728s@itk1485004728ejorp1485004728 )

PODACI POTREBNI ZA IZRADU PONUDE I R1 RAČUNA:

NAZIV: Sveučilište u Rijeci – SzSuR
ADRESA: Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka
OIB: 64218323816
NAPOMENA: Naziv projekta

VAŽNO!!!

U slučaju izravnog plaćanja od strane SZSuR-a, koristeći ponudu s podacima Sveučilišta, ako tražite stvari, uslugu ili rad određenog ponuditelja, potrebno je da nas kontaktirate minimalno 15 radnih dana prije dana isporuke ili izvršenja naručenog. Navedeno je potrebno radi poštivanja pravila postupka nabave temeljem Zakona o javnoj nabavi.

Usluge tiska na papiru vrše se u skladu s Okvirnim sporazumom za papirni tisak kod Narodnih Novina d. d. Tisak kod drugih pružatelja usluge nije moguć.

Samo potpuni zahtjevi uzimat će se u razmatranje.

Registar studentskih udruga

Obrasce potrebne za registraciju, izmjenu podataka i prijavu prestanka udruge, a koji su sastavni dio Pravilnika o vođenju registra studentskih udruga i drugih studentskih organizacija pri Sveučilištu u Rijeci možete preuzeti na sljedećim poveznicama:

OBRAZAC BR. 1.  – Obrazac zahtjeva za upis u Registar studentskih organizacija možete preuzeti ovdje.

OBRAZAC BR. 3. – Obrazac za promjenu podataka udruge možete preuzeti ovdje.

OBRAZAC BR. 5. – Obrazac za prijavu prestanka postojanja udruge možete preuzeti ovdje.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×