Uvjeti korištenja proračunskih sredstava

Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci

I. Studenti pojedinci i grupe studenata obveznici su pravila postupka javne nabave kojih je Sveučilište u Rijeci obvezno.

Korisnici mogu koristiti model:

a) Refundacije – predaje se zahtjev za refundaciju na iznos troška koji je odobren Natječajem, uz zahtjev se predaju računi i potvrde o plaćanju istih u slučaju bezgotovinskog plaćanja.

Samo za one robe, stvari i usluge kojih Sveučilište nije obveznik javne nabave.

b) izravnog plaćanja – predaje se zahtjev za plaćanje na iznos troška koji je odobren Natječajem, uz zahtjev se predaje ponuda ili predračun na temelju kojeg se vrši plaćanje davatelju usluge, po izdavanju narudžbenice korisnik je obvezan dostaviti račun.

Ponuda/predračun/račun moraju glasiti na Sveučilište u Rijeci – SZSUR, Trg braće Mažuranića 10, 51 000 Rijeka.

U napomeni ponude/predračuna/računa je obvezno navesti naziv programa (projekta).

II. Studentske organizacije (studentski zborovi, studentske udruge i druge organizacije studenata)

Korisnici koji ulaze u ovu kategoriju prilikom prijave programa na natječaj moraju odrediti žele li:

A) biti obveznici postupka javne nabave kojih je Sveučilište u Rijeci provoditelj

U ovom slučaju ponuda/predračun/račun moraju glasiti na Sveučilište u Rijeci – SZSUR, Trg braće Mažuranića 10, 51 000 Rijeka. U napomeni ponude/predračuna/računa je obvezno navesti naziv programa.

Korisnici mogu koristiti model:

izravnog plaćanja – predaje se zahtjev za plaćanje na iznos troška koji je odobren Natječajem, uz zahtjev se predaje ponuda ili predračun, po izdavanju narudžbenice korisnik je obvezan dostaviti račun.

Pri čemu, pod uvjetom da u odnosu na koju od kumulativnih stavki proračuna programa Sveučilište u Rijeci nije obveznik javne nabave, u odnosu na navedenu stavku korisnici mogu koristiti model:

a) Refundacije – predaje se zahtjev za refundaciju na iznos troška koji je odobren  Natječajem, uz zahtjev se predaju računi i potvrde o plaćanju istih u slučaju bezgotovinskog plaćanja,

ili

b) Akontacije – predaje se zahtjev za isplatu sredstava potrebnih za podmirenje troška na iznos koji je odobren natječajem, uz zahtjev se predaju ponuda/predračun/račun.

Korisnik je obvezan u roku dva (2) radna dana dostaviti potvrdu o izvršenom plaćanju troška na ime kojeg su sredstva isplaćena.

U navedenom slučaju na sve odnose primjenjuje se odredbe relevantnih ugovora kojih je Sveučilište u Rijeci ugovorna strana u trenutku zaključenja ugovora s korisnikom.

ILI

B) kojih su obveznici kao zasebna pravna osoba (studentska udruga) odnosno obveznik onih postupaka kojih je obveznik pravna osoba čiji su dio (studentski zborovi dio su sastavnica Sveučilišta).

U ovom slučaju ponuda/predračun/računa moraju glasiti na studentsku organizaciju koja je korisnik sredstava odnosno prijavitelj projekta.

Korisnici mogu koristiti model:

a) Refundacije – predaje se zahtjev za refundaciju na iznos troška koji je odobren Natječajem, uz zahtjev se predaju računi i potvrde o plaćanju istih u slučaju bezgotovinskog plaćanja.

b) Akontacije – predaje se zahtjev za isplatu sredstava potrebnih za podmirenje troška na iznos koji je odobren natječajem, uz zahtjev se predaju ponuda/predračun/račun.

Korisnik je obvezan u roku dva (2) radna dana dostaviti potvrdu o izvršenom plaćanju troška na ime kojeg su sredstva isplaćena.

Sredstva se studentskim zborovima doznačuju na račun sastavnice Sveučilišta u Rijeci, čiji je dio studentski zbor.

Obrasci za plaćanje/akontaciju/refundaciju odobrenih sredstava:

1. ZAHTJEV ZA PLAĆANJE  – Z 1 (ponude/predračuni moraju glasiti na Sveučilište u Rijeci)

2. ZAHTJEV ZA ISPLATU AKONTACIJE (ponude/računi moraju glasiti na pravnu osobu kojoj su odobrena sredstva)

(Pored dostave klasičnom poštom potrebno je poslati dokumentaciju na email rh.ir1601263156inu.z1601263156s@ejn1601263156acalp1601263156 te koristeći opciju cc i na rh.ir1601263156inu.z1601263156s@itk1601263156ejorp1601263156)

3. ZAHTJEV ZA REFUNDACIJU – Z 2
4. ZAHTJEV ZA DJELOMIČNE REFUNDACIJE – Z 3

5. DODATNI OBRAZACobrazac restoranskih usluga (u slučaju da tražite plaćanje odnosno refundaciju restoranskih usluga ovaj obrazac morate priložiti uz obrazac zahtjeva Z1 ili Z2/Z3)


NAPOMENA!

POTREBNO JE PRILOŽITI PRESLIKU ORIGINALNOG RAČUNA ZA KOJI SE TRAŽI REFUNDACIJA PRAVNOJ OSOBI, A ORIGINAL RAČUN AKO REFUNDACIJU TRAŽI FIZIČKA OSOBA ZA FIZIČKU OSOBU TE U TOM SLUČAJU RAČUN MORA SADRŽAVATI PODATKE SVEUČILIŠTA, U OBA SLUČAJA ZAHTJEVU MORA BITI PRILOŽENA POTVRDA O PLAĆANJU RAČUNA (NPR. IZVADAK PROMETA PO BANKOVNOM RAČUNU ILI POTVRDA BANKE O PLAĆENOM RAČUNU).

(Pored dostave klasičnom poštom potrebno je poslati dokumentaciju na email rh.ir1601263156inu.z1601263156s@aji1601263156cadnu1601263156fer1601263156 te koristeći opciju cc i na rh.ir1601263156inu.z1601263156s@itk1601263156ejorp1601263156)

PODATCI POTREBNI ZA IZRADU PONUDE I R1 RAČUNA:

NAZIV: Sveučilište u Rijeci – SzSuR
ADRESA: Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka
OIB: 64218323816
NAPOMENA: Naziv projekta

VAŽNO!!!

U slučaju izravnog plaćanja od strane SZSuR-a, koristeći ponudu s podacima Sveučilišta, ako tražite stvari, uslugu ili rad određenog ponuditelja, potrebno je da nas kontaktirate minimalno 15 radnih dana prije dana isporuke ili izvršenja naručenog.

Sveučilište u Rijeci obveznik je javne nabave sukladno Pravilniku o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi (od 9. veljače 2012. godine, KLASA: 011-01/12-01/32, UR. BROJ: 526-15-04- 02/1-12-1) donesenog sukladno članku 5. stavku 2. i članku 6. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11). U slučaju nabave usluge tiska, uredskog materijala, kemikalija i potrošnih medicinskih materijala, higijenskih potrepština, molimo obratite se SZSuR-u na email rh.ir1601263156inu.z1601263156s@itk1601263156ejorp1601263156 i koristeći opciju cc Službi za nabavu Sveučilišta u Rijeci na email rh.ir1601263156inu@c1601263156ivona1601263156sokj1601263156, radi daljnjih uputa.

Navedeno je potrebno radi poštivanja pravila postupka nabave temeljem Zakona o javnoj nabavi.

Samo potpuni zahtjevi uzimat će se u razmatranje.

Obrasci za detaljno završno izvješće:

1. narativni dio OBRAZAC – Z
2. financijski dio OBRAZAC – F2

(Detaljno završno izvješće pored klasičnom poštom potrebno je poslati i na rh.ir1601263156inu.z1601263156s@jat1601263156sejvz1601263156i.ins1601263156rvaz1601263156 te koristeći opciju cc i na rh.ir1601263156inu.z1601263156s@itk1601263156ejorp1601263156)

REGISTAR STUDENTSKIH UDRUGA

Obrasce potrebne za registraciju, izmjenu podataka i prijavu prestanka udruge, a koji su sastavni dio Pravilnika o vođenju registra studentskih udruga i drugih studentskih organizacija pri Sveučilištu u Rijeci možete preuzeti na sljedećim poveznicama:

OBRAZAC BR. 1.  – Obrazac zahtjeva za upis u Registar studentskih organizacija možete preuzeti ovdje.

OBRAZAC BR. 3. – Obrazac za promjenu podataka udruge možete preuzeti ovdje.

OBRAZAC BR. 5. – Obrazac za prijavu prestanka postojanja udruge možete preuzeti ovdje.

OBRAZAC izjava o nepromijenjenom stanju ovdje.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×