NATJEČAJ JE ZATVOREN!

KONAČNE REZULTATE MOŽETE PREUZETI ovdje.

TERMINE POTPISIVANJA UGOVORA MOŽETE SAZNATI ovdje.

Zahvaljujemo se na strpljenju.

Vaš SZSuR!

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

PRIJAVA U APLIKACIJU

Natječaj SZSuR za financiranje studentskih projekata u 2015. g.

Na temelju članka 7. Pravilnika o financiranju rada studentskog zbora, studentskih udruga i drugih studentskih organizacija Sveučilišta u Rijeci (klasa: 602-04/10-01/02, urbroj: 2170-57-01-10-285 od 14. prosinca 2010. godine), (u daljnjem tekstu Pravilnik) i njegovih izmjenai dopuna od 14. prosinca 2011. i 18. studenog 2014., Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci (u daljnjem tekstu SZSuR) raspisuje natječaj za studentske programe u 2015. godini (u daljnjem tekstu Natječaj).

Natječajem će biti financiranje sljedeće kategorije:

 1. Zabava,
 2. Međunarodna suradnja,
 3. Studentski mediji,
 4. Znanstveno stručni programi,
 5. Sport,
 6. Programi studenata s posebnim potrebama,
 7. Društveno korisni projekti,
 8. Ostalo.

Natječajem se neće financirati:

 1. Programi studentskih organizacija koje nisu propisano registrirane u Registru udruga i studentskih organizacija čija se djelatnost financira po zasebnim propisima u Republici Hrvatskoj
 2. Programi koji nisu rezultat studentskih aktivnosti i nisu bazirani na dragovoljnom radu organizatora
 3. Odlazak na stručne i športske događaje u okviru nastave (terenska nastava i sl.)
 4. Nabava nastavne opreme i pomagala
 5. Studentske brucošijade
 6. Materijalni troškovi udruga
 7. Programi u domeni kulture i umjetnosti – napomena br. 2.

SZSuR nije obvezan u stopostotnom (100%) iznosu financirati prijavljeni program. Odobrena financijska sredstva odnose se na točno određenu stavku navedenu u financijskom planu, te se ne mogu utrošiti na druge stavke.

Uvjeti prijave:

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju svi studenti Sveučilišta u Rijeci, studentske udruge upisane u Registra studentskih udruga i drugih studentskih organizacija na Sveučilištu u Rijeci, grupe studenata koje djeluju na sveučilišnoj razini, studentski zborovi sastavnica Sveučilišta u Rijeci, uz prethodnu registraciju u online sustavu SzSuR-a za predaju projekata.

Način prijave:

Registraciji u online sustavu SZSuR za predaju projekata možete pristupiti ovdje.

Potrebno je odabrati korisničko ime i lozinku po vlastitom nahođenju, a povratnu informaciju s podacima unesenim prilikom registracije, dobiti ćete na e-mail korišten prilikom registracije.

Aplikaciji za predaju projektnih prijedloga možete pristupiti ovdje.

Udruge koje nisu dostavile informacije pri provjeri statusa registriranih studentskih udruga Sveučilišta, u skladu s dopisom Glavne tajnice Sveučilišta od 19. studenog 2014., neće moći pristupiti registraciji, odnosno, projekti takvih udruga neće se uzeti u razmatranje prilikom evaluacije projekata (napomena br. 9)

Podaci potrebni za registraciju u online sustav SzSuR-a:

I. STUDENTSKE UDRUGE, DRUGE STUDENTSKE ORGANIZACIJE:

– Rješenje o upisu u Registar Sveučilišta u Rijeci (registarski broj).

II. GRUPA STUDENATA:

Podaci o voditelju grupe:

– Ime i prezime
– OIB
– Tel./Mob.
– Adresa
– E-mail
– Naziv matične institucije
– Potvrda o studiranju na Sveučilištu u Rijeci

Podaci o svim članovima grupe:

– Ime i prezime
– OIB
– Adresa
– Naziv matične institucije
– Potvrda o studiranju na Sveučilištu u Rijeci

 III. STUDENT POJEDINAC:

– Ime i prezime
– OIB
– Tel./Mob.
– Adresa
– E-mail
– Naziv matične institucije
– Potvrda o studiranju na Sveučilištu u Rijeci

Popratna dokumentacija treba sadržavati sljedeće:

Studentske udruge i studentske organizacije:

– Opis studentske organizacije

Preporučeno je priložiti sljedeće:

– Podaci o aktivnosti studentske organizacije
– Primjeri pojavljivanja u medijima
– CV stručnih suradnika

Grupe studenata:

– Opis grupe studenata i njihovog područja rada
– CV svih članova grupe studenata

Preporučeno je priložiti sljedeće:

– Podaci o aktivnosti grupe studenata
– Primjeri pojavljivanja u medijima
– CV stručnih suradnika

Student pojedinac:

– CV studenta pojedinca

Preporučeno je priložiti sljedeće:

– Podaci o prijašnjoj aktivnosti
– Primjeri pojavljivanja u medijima
– CV stručnih suradnika

Fakultativnu dokumentaciju ovog dijela čine mišljenja, preporuke, pohvalnice, priznanja, diplome izdane od strane sveučilišnih i državnih institucija, nevladinih udruga, međunarodnih organizacija, eminentnih akademskih, gospodarstvenih i drugih stručnjaka i tome slično mišljenja podružnice Studentskog zbora sastavnice.

Programi bez zahtijevanih podataka i potpune dokumentacije neće se uzimati u obzir.

Rokovi za predaju programa:

Natječaj je otvoren od 5. prosinca  2015. godine u 12:00:00 sati do 15. siječnja 2015. godine u 23:59:59 sati.

Naknadnih rokova za predaju projekata i dokumentacije neće biti.

Objava rezultata natječaja:

Privremeni kao i konačni rezultati Natječaja te ostale relevantne informacije biti će objavljeni na internet stranici SzSuR-a ( http://sz.uniri.hr/ ) sukladno Pravilniku.

Pravo na žalbu:

Prijavitelj programa može izjaviti žalbu na preliminarne rezultate Natječaja, u roku pet (5) radnih dana od objave, putem žalbenog obrasca unutar online aplikacije SzSuR-a.

Napomene:

1.       Programi koji ostvare pravo na potporu obvezuju se istaknuti logo Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci tijekom provedbe programa na za to predviđenim mjestima. Studentski zbor zadržava pravo sudjelovati u medijskoj prezentaciji programa.

2.       Programi u domeni kulture i umjetnosti financiraju se putem natječaja Studentskog kulturnog centra Rijeka ( http://www.skc.uniri.hr/skc-natjecaj-2015/).

3.       Voditelj projekta mora biti student Sveučilišta u Rijeci.

4.       Predočiti minimalno dvije ponude za sve troškove za koje ih je moguće dobiti. Ako ponude koje je Ured za udruge SzSuR-a prikupio budu povoljnije od ponuda koje je prikupio prijavitelj, prijavitelj će biti upućen na povoljnijeg ponuđača.

5.       Za sve situacije koje odstupaju od natječaja, odnosno Pravilnika o financiranju rada studentskog zbora, studentskih udruga i drugih studentskih organizacija Sveučilišta u Rijeci, potrebno je navesti obrazloženje. (npr. u slučaju nepostojanja dvaju ponuda, potrebno je u posebnom pdf dokumentu navesti objašnjenje.)

6.       Svi prilozi koji se dodaju u aplikaciju moraju biti u pdf obliku.

7.       Voditelji programa financiranih putem Natječaja u 2014. g., a koji nisu predali uredno završno izvješće do zaključno 31. prosinca 2014. g. neće moći aplicirati na Natječaju, odnosno projekti tih voditelja neće se uzeti u obzir prilikom evaluacije.

8.       Prijavitelji čiji programi ostvare pravo na potporu obvezni su u roku od trideset (brojkom 30) dana po objavi rezultata Natječaja potpisati Ugovor o korištenju dodijeljenih sredstava (u daljnjem tekstu Ugovor), kojim će se propisati prava i obveze između prijavitelja programa i SzSuR-a.

9.       Udruge koje su ishodovale Rješenje o upisu u Registar studentskih organizacija Sveučilišta u Rijeci (u daljnjem tekstu Registar) obvezne su do 5. prosinca 2014. g. obavijestiti Ured za udruge pri Centru za studije Sveučilišta u Rijeci o eventualnim izmjenama u odnosu prema podacima iz Zahtjeva za upis u Registar, odnosno svaku promjenu podataka u odnosu na dostavljeno rektorovo Rješenje o upisu studentske organizacije u Registar, u protivnom se projekti udruga koje ne postupe prema navedenom neće uzeti u obzir prilikom evaluacije.

Promjene se odnose na promjenu statuta udruge, promjena naziva udruge, promjena adrese sjedišta, promjena osobe ovlaštene za zastupanje ili prestanak studentske organizacije. Navedeno je potrebno učiniti sukladno Pravilniku o vođenju registra studentskih udruga i drugih studentskih organizacija, od 8. srpnja 2008. g.

a) Ako je došlo do promjene, potrebno je dostaviti Zahtjev za upis promjena u Registru (obrazac broj 3).

b) Ako nije došlo do promjene podataka u odnosu na dostavljen Zahtjev, odnosno dostavljeno rektorovo Rješenje, obavezno poslati obavijest o tome na e-adresu rh.ir1582095153inu@i1582095153jidut1582095153s1582095153 i ispuniti online obrazac kojem možete pristupiti ovdje.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×