14 sij. Natječaj SKC za financiranje studentskih projekata iz kulture i umjetnosti 2020

Studentski kulturni centar Sveučilišta u Rijeci raspisuje

Natječaj

za financiranje studentskih projekata iz kulture i umjetnosti u 2020. godini.

Na ovom se natječaju dodjeljuju financijska sredstva studentskim projektima iz kulture i umjetnosti. Natječaj je namijenjen financiranju produkcije, prezentacije, distribucije i medijacije programa u kulturi i umjetnosti od interesa za studentice i studente Sveučilišta u Rijeci.

Razdoblje podnošenja prijava završava 5. veljače 2020. godine (23:59:59)

Najveći iznos sredstava koji se može dodijeliti jednom projektu je 15.000,00 kn.

Na natječaj se mogu prijaviti studentice i studenti Sveučilišta u Rijeci ili studentske udruge upisane u Registar studentskih udruga i drugih organizacija na Sveučilištu u Rijeci.

NOVOST! Prijave se vrše elektroničkim putem preko online aplikacije kojoj se može pristupiti na www.natjecaj.skc.uniri.hr. Nakon registracije (s korisničkim imenom i lozinkom po vlastitom izboru) on line sustavu za predaju projekata pristupate klikom na „Prijava“ i dalje ispunjavate tražene kategorije prijavnog obrasca.

Detalji prijave:

Navedite e-mail na koji će vam se potvrditi vaši korisnički podaci. Projekt zatim prijavljujete prema tim korisničkim podacima i pod kategorijom „Prijava“ dočekat će vas kategorije „Upute“, „Profil“, „Projekti“, „Odjava“ koje ispunjavate redom.

Pod „Profil“ i kategorijom „Dodaci“ prilažete obaveznu dokumentaciju (potvrda o studiju*, CV*, preporuka i skice, suglasnost-prostor, suglasnost-suradnici). Molimo vodite računa da su dokumenti u pdf.-u te da su po potrebi arhivirani (zip ili 7z format).

Pod „Projekti“ > dodaj – uređujete projekt prema svim obaveznim stavkama: voditelj, osnovni podaci, opis projekta, aktivnosti (otprilike), financije (dodajete red za svaki trošak posebno) i predaja projekta.

Napomena: uređivanju prijave možete se vratiti putem „Projekti“ > „Izlistaj“ > „Uredi“. A putem „Projekt“ >„Dodaj“ unosite novi projekt.

Potpuna prijava mora imati ispunjena sva obavezna polja iz obrazaca za prijavu projekta te sve propisane priloge (pdf. format).

Obrazac za prijavu projekta sadrži sljedeće podatke:

 1. Osnovni podaci o voditelju/voditeljici projekta (ime i prezime, adresa, OIB, telefon, e-mail, sastavnica, IBAN sastavnice), a ukoliko projekt prijavljuje studentska udruga, navode se ti podaci za udrugu te naziv udruge, IBAN udruge, registarski broj)
 2. Naziv i vrsta projekta
 3. Sastavnica na kojoj se projekt izvodi
 4. Popis suradnika i način angažmana (ukoliko postoje)
 5. Očekivan broj i profil korisnika projekta
 6. Opis projekta
 7. Cilj projekta
 8. Način promocije
 9. Očekivani mjerljivi rezultati
 10. Značaj projekta za studentice i studente
 11. Vremenski okvir provedbe (početak i završetak)
 12. Mjesto provedbe projekta
 13. Popis aktivnosti
 14. Financijski plan (traženi iznos sredstava prema pojedinim stavkama: najam opreme, putni troškovi i smještaj, radni i potrošni materijal, uredski i organizacijski troškovi, troškovi oglašavanja, honorari, ostali troškovi. Napomena: Za edukacijsko-radioničke projektne kategorije iznos honorara može biti 80% od ukupnog budžeta, dok za sve ostale projektne kategorije može iznositi najviše 30% od traženog iznosa. Studentice i studenti uključeni u organizaciju projekta ne mogu potraživati honorare.)

Obvezni prilozi uz Obrazac za prijavu jesu:

 1. Potvrda o studiranju voditelja/voditeljice projekta,
 2. Životopis voditelja/voditeljice projekta,
 3. Preporuka mentora i predložak/skica rada (za prijavu diplomskog / završnog rada)
 4. Potvrda o mogućnosti korištenja prostora ako se projekt ne izvodi na prostoru Sveučilišta u Rijeci ili njegovih sastavnica, Galerije SKC (Palach)
 5. Pismena suglasnost vanjskih suradnika, ako sudjeluju na projektu tj. ako su navedeni u projektnoj prijavi.

Prijava na natječaj smatra se potpunom ako sadrži sve obavezne elemente prijave dostavljene u zadanom roku. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja objaviti će se na mrežnim stranicama (www.skc.uniri.hr) u veljači 2020.

Za pitanja i pomoć u ispunjavanju i pripremi prijave prijavitelji i prijaviteljice se mogu obratiti putem e-pošte na rh.ir1593864737inu@c1593864737ks1593864737.

Iz Studentsko kulturnog centra poručuju: “Poslušat ćemo vas i na telefonski 051-584-860. Sretno i uz topli čaj, prijavite se na natječaj 🙂”

DIREKTNA POVEZNICA: PRIJAVAYour browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×