03 tra. Menadžment kriznog komuniciranja – predstavljanje knjige

„Menadžment kriznog komuniciranja“ prvi je sveučilišni udžbenik o kriznom komuniciranju i upravljanju na hrvatskom jeziku i vodič koji će praktičarima odnosa s javnošću pružati smjernice u upravljanju kriznim situacijama. Predgovore knjige napisali su profesorica sa Sveučilišta u Amsterdamu prof. dr. Betteke van Ruler te Božidar Novak, autor knjige „Krizno komuniciranje i upravljanje opasnostima“ objavljene 2000. godine.

Više o knjizi, ovdje.Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×