SZSUR_fin_sekundarni-01

UGOVOR O PRAVIMA I OBVEZAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA DOBIVENIH NA NATJEČAJU SZSuR-a

Članak 5.

Izvještavanje javnosti

  1. Korisnik je obvezan u izvještavanju javnosti o provedbi programa i njegovim rezultatima izričito navesti da je program podržan sredstvima SZSuR-a te istaknuti logotip SZSuR-a na svim promotivnim i ostalim materijalima financiranoga programa.
  2. Ako se radi o sufinanciranoj izdavačkoj djelatnosti u primjerku izdanja primatelj je obvezan uz logotip SZSuR-a istaknuti sljedeći tekst: “Tiskanje ove (navesti vrstu izdanja knjige/časopisa/brošure ili sl.) omogućeno je uz financijsku potporu Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci. Mišljenja izražena u ovoj (navesti vrstu izdanja) su mišljenja autora i ne izražavaju nužno stajalište Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci.”

Članak 7.

SZSuR se obvezuje sve obrasce kao i logotip SZSuR-a propisane ovim ugovorom učiniti dostupnim za preuzimanje korisnicima na svojim službenim web stranicama sz-ri.com ili drukčije.

  1. Svi oblici komunikacije obavljaju se minimalno slanjem emaila na rh.ir1601263433inu.z1601263433s@itk1601263433ejorp1601263433 s uredno ispunjenim obrascem (zahtjev za izravno plaćanje predračuna/refundaciju, prenamjenu, promjenu odražavanja planiranih aktivnosti, financijsko izvješće i dr.) uz naknadnu dostavu zahtjeva osobno ili putem preporučene pošte. Zahtjevi moraju biti podneseni emailom i pismenim putem (osobno ili preporučenom poštom), a ako ne budu podneseni na oba opisana načina, neće se uzeti u razmatranje. Navedeno je potrebno učiniti u roku tri (3) radna dana od slanja emaila.
  2. Obrasci su dio ugovora, a upotreba je propisana na samom obrascu.
  3. Svi rokovi u ovom ugovoru su prekluzivni (propuštanje radnje vezane za rok dovodi do gubitka prava na naknadno poduzimanje te procesne radnje), čijim se istekom stječu uvjeti za primjenu članka 6. ovoga ugovora.

LOGOTIP U VIŠE FORMATA MOŽETE PREUZETI ovdje.

Knjigu standarda možete preuzeti ovdje.


(na poveznici možete preuzeti mapu s različitim formatima logotipa, možda će Vam biti potreban dodatan program za pregled, odnosno za otvaranje mape. Program WinRAR možete preuzeti ovdje.)

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×