Kišobran je projekt u realizaciji studenata Sveučilišta u Rijeci, pokrenut na Odsjeku za Kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci.

Projekt je potpomognut Sveučilištem u Rijeci te financiran iz proračuna Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci.

Realiziran je u obliku medijske platforme, trenutno web portala „kisobran.uniri.hr“, na kojem studenti i studentice Sveučilišta u Rijeci mogu objavljivati novinarske tekstove i multimedijske sadržaje.

Naziv ”Kišobran” osmišljen je na konzultacijama sa studentima i studenticama i odabran iz više razloga:

1.) Kišobran kao predmet je česta pojava u Rijeci zbog velike količine padalina na godišnjoj razini, zbog čega se može smatrati nečime što je poznato građanima i građankama Rijeke i regije.

2.) Kišobran kao simbol se povezuje s konceptima utočišta i zaštite, moći i dostojanstva, što odgovara filozofiji nezavisnih

studentskih medija.

3.) Kišobran sugerira na postojanje entiteta koji se nalaze pod njim, što dobro opisuje strukturu platforme i autonomiju pojedinih medija ili programskog sadržaja.

4.) Kišobran je vizualno jednostavan oblik koji se može aplicirati na razne načine, a sam kišobran kao predmet može poslužiti u promotivne svrhe.

Članom redakcijskog tima Kišobrana moguće je postati upisom izbornog kolegija „Stručna praksa u kulturi“ čime se studentima omogućuje dobivanje ECTS bodova za aktivno sudjelovanje. Studenti tako stječu izravno iskustvo rada na medijskom portalu kao i medijsku pismenost dobivenu i kroz mentorstvo profesora i novinara Branka Mijića. Jedan od ciljeva Kišobrana je da postane primarno mjesto informiranja studenata kao i platforma koju svi studenti mogu koristiti za slobodno izražavanje, iskazivanje mišljenja i pokretanje ideja čime se efikasno povezuje, jača, ali i unapređuje akademska zajednica, kako međusobno tako i s relevantnim ustanovama i širom javnošću.

Ciljevi Kišobrana su sljedeći:

-omogućavanje kvalitetne i organizirane studentske prakse u domeni medija, odnosno nadogradnja postojećeg sustava studentske prakse;

-uspostavljanje sustava pravodobnog i objektivnog informiranja studentskog tijela i šire zajednice o temama vezanima za Sveučilište i sveučilišne aktivnosti, studentsku kulturu, studentsku svakodnevicu i općenita društvena pitanja;

-promocija uspješnih studentskih inicijativa, kolektiva i pojedinaca na Sveučilištu i društvu općenito, kao i ukazivanje na nedostatke;

-povećavanje vidljivosti i konkurentnosti studenata i studentica, Sveučilišta, te svih drugih potencijalno uključenih institucija i partnera.

Ovo je fleksibilna platforma koja omogućava promjenu količine i značaja pojedinih programskih kategorija, ovisno o interesu studenata i studentica koji su u datom trenutku uključeni u aktivnost. Također, struktura platforme omogućava jednostavnu integraciju postojećih studentskih medija, npr. programa Radija Sove, ali i veću autonomiju potencijalno novih studentskih medija ili pojedinih programskih kategorija.

Na posljednjem održanom sastanku sa studentima uključenim u oba programa Kišobran i Radio Sova iskazan je interes studenata iz programa Radio Sova za primjenom ECTS sustava bodovanja.

Kišobran j e  službenim profilima prisutan i na aktualnim društvenim mrežama, putem kojih se vrši većina instantnih komunikacijskih aktivnosti s korisnicima i korisnicama. Kišobran je i virtualna platforma, što znači da se minimizira nužnost rada u redakcijskom prostoru. Unatoč tomu, u planu je opremanje redakcijskog prostora u kojem bi studenti mogli obavljati poslove potrebne za kreiranje sadržaja u sklopu Kišobrana.

Upravljačka struktura Kišobrana mora odražavati potrebu za efikasnim, autonomnim, odgovornim i kvalitetnim djelovanjem. S obzirom da je temeljna filozofija na kojoj počivaju nezavisni mediji upravo autonomija rada, a u ovom slučaju bi sudjelovanje studenata i studentica, Studentskog zbora i Sveučilišta određivalo obvezu odgovornog i savjesnog djelovanja koje je mjerljivo u smislu studentske prakse, potrebno je pronaći ravnotežu koja omogućava održivost, kontinuitet i odgovornost.

Funkciju glavnog urednika i koordinatora trenutno obavlja Franka Blažić.

U Kišobran trenutno je uključeno trinaest studenata Sveučilišta u Rijeci te isto toliko i u program Radio Sova.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×