27 lip. e-Račun – obavijest

.

Izvor: Promo fotografije / Autor: Fina

Poštovane/i,

obavještavamo poslovne partnere i korisnike financijskih sredstava Sveučilišta u Rijeci / Studentskog zbora koji sudjeluju u izvršenju i posredovanju nabave roba / usluga / radova da ćemo od 1. srpnja 2019. g. ulazne račune za nabavu roba / usluga / radova zaprimati isključivo u elektronskom  obliku (e-račun) putem centralnog informacijskog posrednika FINA e-Račun za državu.

Svi ostali pokušaji isporuke računa putem e-mail (pdf račun) ili bilo kojeg drugog kanala ne smatraju se valjano razmijenjenim e-računima i bit će odbijeni, budući da njihovo slanje/zaprimanje koristeći mail – nije u skladu s odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, odnosno protivno je odredbama zakona i podzakonskih akata.

Račune koji po isteku roka pristignu u nekom drugom formatu, Sveučilište/Studentski zbor neće više biti u mogućnosti zaprimiti, obraditi niti platiti račun za izvršenu uslugu, rad ili nabavljenu robu.

Nova odredba odnosi se na sve ugovore koji podliježu Zakonu o javnoj nabavi, odnosno na sve robe, radove i usluge bez obzira radi li se o postupcima javne nabave male i velike vrijednosti ili o postupcima jednostavne nabave. Zbog toga je iznimno važno da sve tvrtke koje surađuju sa Sveučilištem/Studentskim zborom do 1. srpnja tehnički prilagode svoje poslovanje i uvedu izdavanje e-Računa.

Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, propisuje da od 01. srpnja 2019. svi obveznici javne nabave obvezni su zaprimati račune samo u elektroničkom obliku koji su izdani temeljem navedenog Zakona.

Više o e-Računu možete pročitati na stranicama Financijske agencije, ovdje.Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×