21 velj. 6. sjednica Skupštine SZSUR

U srijedu 20. veljače 2019. s početkom u 17:15 sati održana je sjednica Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci te je trajala do 19:45 sati.

Neke od točaka dnevnog reda bile su:

 • Natječaj za financiranje aktivnosti studenata poslijediplomskih doktorskih studija
  • zaprimljeno je 10 prijava koje su sufinanciranje u ukupnom iznosu od 11.000,00 kn
  • svaka prijava je ocijenjena kao valjana te je odobreno financiranje u iznosu od 1.100,00 kn
 • Dodjela nagrada za najuspješniji studentski projekt i najbolju studentsku udrugu
  • Najbolja udruga je Croatian Medical Student’s International Committee (CroMSIC)
   • udruga je osvojila novčanu nagradu u iznosu od 1.000,00 kn
  • Nagrada za najuspješniji studentski projekt Sveučilišta u Rijeci dodijeljena je projektu Adria Hydrofoil
   • dodijeljena je novčana nagrada u iznosu od 1.000,00 kn
 • Ugovori o financiranju studentskih sportskih aktivnosti
  • Data je suglasnost za sklapanje Ugovora o dodjeli sredstva za financiranje programa sportskog saveza, studentskih sportskih udruga i drugih sportskih aktivnosti studenata Sveučilišta u Rijeci u 2019. godini u vrijednosti od 100.000,00 kn
 • Sporazum sa Zakladom Sveučilišta u Rijeci – Fond SIZIF
  • Data je suglasnost za sklapanje Sporazuma o suradnji u vrijednosti od 15.000,00 kn za:
   • provođenje aktivnosti u vidu ostvarivanja razvoja programske suradnje  
   • korištenje resursa kojima raspolažu s ciljem poticanja studenata na provedbu znanstvenih istraživanja, aktivno sudjelovanje na skupovima te objavljivanje znanstvenih i stručnih radova.
 • Provedena je rasprava vezano za izgradnju novog paviljona za smještaj studenata u SN Trsat te su izloženi modeli financiranja
 • Prijedlog kategorija subvencija smještaja u SN Trsat za studente slabijeg socioekonomskog statusa
  • Predlažu se sljedeće kategorije subvencija koje su izražene na mjesečnoj bazi u dva ili tri razreda i to (razred primanja po članu kućanstva/iznos subvencije/iznos naknade koju plaća student za smještaj): 
   • 1.  Studenti s prihodima po članu kućanstva do 900,00 kuna – 132,50 kuna – 400,00 kn  
   • 2.  Studenti s prihodima po članu kućanstva od 900,01 do 1.500,00 kuna – 100,00 kuna – 432,50 kn 
   • 3.  Studenti s prihodima po članu kućanstva od 1.500,01 do 2.161,90 kuna – 80,00 kuna – 452,50 kn 
  • Cijena smještaja u SN IGK je u prvom objektu dvokrevetne sobe 385,00 kn, drugi, treći, četvrti i peti objekt 390,00 kn.
  • Kategorije su određene vođenjem razreda u Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje. 
  • Sukladno Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. i 2019. godinu  proračunska osnovica iznosi 3326,00 kn. Samim time se izvodi: 

65% – 2161,90 kn

 • Usvojeni su financijski izvještaji SZSUR i SZ sastavnica za 2018. godinu
  • prihodi u iznosu od 2.051.286,74 kuna 
   • rashodi u iznosu od 1.648.299,42 kuna
  •   Raspisani su natječaji za:
  • Voditelja ureda za društvene aktivnosti SZSUR i
  • Natječaj za glavnog dizajnera vizuala SDF 2019
 • Donesene su odluke o imenovanjima u Etičko povjerenstvo Sveučilišta, Vijeće za informatizaciju, Odbor za internacionalizaciju, Povjerenstvo SCRI za evaluaciju projekata (zamjenici), Stručno vijeće Centra za studije i Povjerenstvo za izradu Pravilnika za priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja.
 • Provedena je rasprava i o inicijativi „Europske mreže sveučilišta“, Europske komisije kojom Komisija namjerava podići na znatno višu razinu europsku dimenziju visokog obrazovanja. Cilj ove inicijative jest da studenti mogu završiti studij kombinirajući studiranje u više EU država što bi doprinijelo međunarodnoj kompetitivnosti europskih sveučilišta.
 • Studentski kongres STUP:
  • Kongres studentskog predstavništva održavat će se 12. i 13. Travnja na Kampusu Sveučilišta u  Rijeci.  Na kongresu će se okupiti prvenstveno studentski predstavnici Sveučilišta u Rijeci i Republike Hrvatske (HSZ). Isto tako pozvani će biti i predstavnici studenata iz susjednih država kao i predstavnici Europske studentske unije, te predstavnici veleučilišta koja djeluju na području RH. Datum: 12. i 13. travanj 2019.g. Lokacija: Kampus Sveučilišta u Rijeci Smještaj: Studentski centar u Rijeci Partneri: Sveučilište u Rijeci, Europska Studentska Unija, SPARQS, Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu Tema: osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju, primjeri dobre prakse iz područja studentskog predstavništva, studentski zakoni i propisi 

   Planirani početak prijava: 13. ožujak

 • Voditelji Ureda za studentski standard i Ureda za udruge SZSUR izvijestili su o provedenim aktivnostima
  • održan je sastanak s članovima domskih odbora i arhitektima SN Trsat povodom izgradnje novog objekta
  • istaknuta je potreba izmjene pravilnika o kućnom redu
  • izabrana je nova članica Ureda za udruge Lada Nikolić
  • na sastanku sa studentskim organizacijama u organizaciji Ureda za udruge SZSUR izneseni su prijedlozi studenata za održavanje aktivnosti u sklopu Student Day Festivala koji će se ove godine održavati od 13. – 18. studenog na više lokacija u gradu.
   • Novina je održavanje predstavljanja studentskih organizacija i sportskog dijela, te drugih kulturno zabavnih događaja na području Kampusa Sveučilšta u Rijeci, te će se glavnina programa za razliku od prije kad su se aktivnosti održavale na Korzu preseliti.
 • Na sjednici su bili prisutni:
  • Matej Beriša – voditelj Ureda za studentski standard
  • Sara Čiča – predstavnica SZ Gradri
  • Ivana Kosec – predstavnica SZ Efri
  • Marija Špoljarić – koordinatorica volontera SZSUR
  • Luka Delak – zamjenik predstavnice SZ Medri
  • Matija Matasović – predstavnik SZ Pravri
  • Laura Schwarz – zamjenica predstavnika SZ Pravri
  • Aleksandar Šušnjar – predstavnik studenata poslijediplomskih studija
  • Tea Dimjašević – predstavnica studenata humanističkog područja
  • Berberović Marko – predsjednik SZ Ffri
  • Denis Mijolović – zamjenik predstavnika SZ Riteh
  • Luka Vukonić – predstavnik SZ Riteh
  • Emil Rajter – zamjenik predstavnice SZ Sofri
  • Marko Mesarić – predstavnik studenata tehničkog područja
  • Martina Brkić – predstavnica SZ Apuri
  • Ivan Butković – predstavnik SZ Fmtu
  • Pegi Pavletić – predstavnica SZ Sobri

 Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×